Foto: André Kawath, Licentie CC BY-SA.

Vliegschaamte kun je niet compenseren, je CO2-uitstoot wel.

Ga je vliegen of heb je gevlogen maar je CO2-uitstoot niet gecompenseerd? Het is nooit te laat. Bereken hoeveel je uitstoot kost en doneer dat bedrag aan de Stichting Biodiversiteit en Educatie. Dat geld wordt gebruikt voor het behoud van een stuk Amazonebos. Extra stimulans: je compensatie is fiscaal aftrekbaar.

De Stichting Biodiversiteit en Educatie organiseert educatieve natuurreizen naar Peru. Een retourvlucht Peru (2 x 10.524 kilometer) laat zo'n 3000 kilo CO2 in de lucht achter. Dat loopt aardig op bij een reis met dertig scholieren. Toch hebben we er nooit 'vliegschaamte' over gehad. Voor al onze reizen, vanaf 2002, hebben we de CO2-uitstoot gecompenseerd. Vaak via Trees for Travel/Trees for All, en de laatste jaren door met ons CO2-geld het Picaflor Research Centre in Peru te steunen. Picaflor beheert 1300 hectare primair Amazonewoud aan de Rio Tambopata. Problemen zijn er genoeg. Zonder Picaflor was het gebied inmiddels kaalgekapt. Voor Picaflors werk, afbakenen van het gebied, regelmatige controles en het juridisch aanpakken van de illegale houtkap, is geld nodig.

1 euro per 400 gevlogen kilometers

Bereken je donatie:
            - Ga naar:  https://nl.distance.to
            - Bepaal hoeveel kilometer je vliegreis was.
            - Deel de retourafstand door 400.
            - In euro's compenseert dat je CO2-uitstoot (zie: verantwoording).

Dat bedrag onder vermelding van 'CO2-donatie' overmaken naar:
stichting Biodiversiteit en Educatie
NL66INGB0009112079
Gouda

Bij je belastingaangifte deze donatie opgeven als fiscaal aftrekbaar. Stichting BEE heeft namelijk de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Betrouwbaar?
Stichting BEE gebruikt geen cent van je donatie.
Picaflor bevestigt je donatie en laat je weten waaraan je geld wordt besteed.
Picaflor besteedt je geld niet aan de eigen organisatie of aan het werven van fondsen (al gauw 25% van de omzet van professionele CO2-compenserende organisaties).

Picaflor gebruikt je geld niet voor certificering, zoals CCB, VER, EU-ETS, VCS, CBF, niet voor veldbezoek door certificeerders, en niet voor onafhankelijke controle van die certificeerders (samen ook al gauw 25% van donaties aan professionele compenseerders). Dat 'circus' benadrukt wel dat CO2-compensatie in korte tijd een lucratief verdienmodel is geworden.

Tijdens onze reizen met Nederlandse scholieren (die er een jaar hard voor gewerkt hebben) bezoeken we projecten van Picaflor. Zo zijn het zestien/zeventienjarigen die de gang van zaken in de gaten houden: directe belanghebbenden.

Verantwoording CO2-kosten voor een stukje vliegen
Alles overwegend komen we op 1 euro per 400 kilometer vliegen.
De verantwoording hiervoor valt nog niet mee. Niet te kritisch dus bij verder lezen. We worstelden ons langs heel wat aannames, keuzes en discussiepunten over hoeveel CO2 er vrijkomt bij een vlucht, over hoeveel bomen daarvoor moeten worden geplant of tegen kappen beschermd, en over de juiste prijs voor 1 ton CO2.

Uitstoot CO2
Per vluchtafstand, per vliegtuigmodel, per vliegtuig, per maatschappij, per vlieghoogte, per vliegrichting en zelfs per piloot varieert de hoeveelheid uitgestoten CO2. Maar altijd speelt de vluchtafstand een wezenlijke rol en dat er bij elke start extra CO2 vrijkomt. Per gevlogen kilometer maakt dat de CO2-productie van korte vluchten het hoogst. Nauwkeurige rekenprogramma's houden daar rekening mee. Wij niet. Want waar gaat het uiteindelijk helemaal over? Onze 25 euro extra op een vlucht van 10.000 kilometer betekent maar 100 euro extra voor een rondje aardbol!

Opname CO2
- Onder de 60.000 boomsoorten zijn er ware kampioenen in het opnemen van CO2. Een Nederlands beukenbos scoort heel behoorlijk met 124.000 kilo vastgelegde koolstof (koolstofatomen) per hectare: 12,4 kilo per vierkante meter. De beuk erin!
- Scheikunde: een molecule CO2 bevat twee zuurstofatomen. Een plant neemt voor een kilo pure koolstof 3,67 kilo CO2 op, en ademt de zuurstof (O2) weer uit.
- Vangt beschermen van bestaand, volgroeid bos je uitgeblazen vlieg-CO2 weg?

Ja, mits de opgenomen CO2 terechtkomt in de biomassa (in het hout van de bomen of in ander plantaardig spul, zoals Nederlandse veengebieden en Siberische taiga). Zulke gebieden zijn CO2-sinks. Metingen in de tropen suggereren dat ook tropische bossen CO2-sinks zijn. Dat was verrassend. Gedacht was dat in een regenwoud opbouw en afbraak in evenwicht zijn. Uitgebreide meetprogramma's gaan vast nog nieuwe inzichten opleveren. Maar wel of geen CO2-sink, het is natuurlijk duidelijk dat als een oerwoud niet beschermd wordt tegen kaalkap daar een grote hoeveelheid CO2 extra in de lucht vliegt. Op die 1300 hectare van Picaflor is dat heel wat. Onze zeer behoudend geschatte 8 kg opgeslagen pure koolstof per vierkante meter, komt overeen met 30 kilo CO2, oftewel 300.000 kg/ha. In Picaflors 1300 hectare bos is dus 390.000 ton CO2 opgeslagen. Dat gebied niet in vlammen laten opgaan compenseert 130.000 retourvluchten Nederland-Peru (3 ton CO2 per retour). En als tropische bossen inderdaad CO2-sinks zijn, is er ook CO2-opname, volgens de  metingen minimaal 10 ton per hectare per jaar (1 kilo per vierkante meter). Voor Picaflor betekent dat jaarlijks 13.000 ton CO2-opname, elk jaar 4.433 retourtjes.

Prijs CO2
Ook de prijs van CO2 vaststellen blijkt lastig. Iets dergelijks gebeurt op de Europese markt voor grootvervuilers. Als zo'n bedrijf relatief schoon werkt, kan het de eigen overbodige CO2-certificaten (EU-ETS) verhandelen. De vuile bedrijven betalen momenteel ongeveer 8 voor een certificaat van 1 ton. Zo'n lage prijs levert geen al te grote druk om de industriële uitstoot aan te pakken. De druk om te veranderen wordt nog lager als de prijs voor fossiele brandstoffen zakt. Dat is te verwachten als alle goede klimaatvoornemens echt worden uitgevoerd. Ook dan verwerkt de 'markt' niet uit zichzelf alle milieukosten van de CO2-uitstoot in de prijs. Als daartoe zou worden verplicht, dan komt de prijs op 35 tot 65 euro per ton CO2, oplopend naar 40 tot 80 euro per ton in 2030.

Voor ons retour Lima betalen wij voor de 3 ton CO2-uitstoot met ons compromistarief van 1 euro per 400 kilometer ruim 50 euro als compensatie. Dat is twee keer de huidige marktprijs. Het is ook nauwelijks de helft van wat het moet gaan worden. Maar bovenal: we willen je een beetje houvast geven. Je dacht toch niet dat de waarde van onvervangbare natuur heel precies in geld uit te drukken zou zijn?

Twee voorbeelden
Schiphol - Madrid
1469 km vliegen
2938 km retour
2938 : 400 = 7,35 kosten CO2-compensatie

Schiphol - Lima
10.524 km vliegen
21.048 km retour
21.048 : 400 = 52,62 kosten CO2-compensatie

Enkele bronnen
 
http://bosschemilieugroep.nl/wat-speelt-er/klimaatbos-rond-s-hertogenbosch
 
https://www.carbonkiller.org/nl/i/wat-zou-de-prijs-van-een-ton-co2-moeten-zijn-om-impact-te-hebben
 
https://treesforall.nl/uitstoot-berekenen/
https://
www.treecanada.ca
https://
www.greenseat.nl
 
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
 
https://edepot.wur.nl/114889
 
https://edepot.wur.nl/158434

N.B.
Heb je echt jarenlang gevlogen zonder je CO2-uitstoot te compenseren?
Toch was het CO2-probleem Nederlanders al een tijdje bekend. Er was zelfs bijpassend regeringsbeleid.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 517 Tropisch Regenwoud Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 19 maart 1991
...
V. Nationaal en mondiaal stimuleren van (her) bebossingsprojecten Mede terwille van de instandhouding van het tropisch regenwoud en met het oog op de mondiale houtvoorziening en de noodzaak de stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer te beperken, zal de regering bevorderen, dat ook binnen Nederland, de EG en elders in de wereld de (her)bebossing op grote schaal krachtig ter hand wordt genomen, waarbij de doelstelling van de conferentie van Noordwijk (november, 1989) van een jaarlijkse netto toename bos met 12 miljoen ha vanaf 2000, richtinggevend is.