Rio Azul 2011 verslag

Honderdveertig kilometer wandelen in ongerept regenwoud. Dagelijks waden we tientallen keren door de meanderende rivier naar de overkant. Overal jaguarsporen. Overdag spelende reuzenotters, troepen doodshoofdaapjes en ara’s. Tapirs lopen ‘s nachts door ons kamp. We worden wakker door de brulapen. 

Soortenlijsten

Naast de verslagen van de reizen in de vorm van logboeken door de leerlingen of fotoverslagen van de volwassenenreizen zijn er ook soortenlijsten bijgehouden van veel van de reizen, voornamelijk van vogels en zoogdieren, maar ook een deel van reptielen en amfibieën is genoteerd.

De afzonderlijke lijsten met een score per jaar zijn te hieronder te downloaden.
Tegenwoordig worden de waarnemingen online ingevoerd en zijn ze in te zien op observado.org: Peru

 

Download Vogellijst

Download Zoogdierlijst