ANBI

Sinds 2013 is de Stichting Biodiversiteit en Educatie door de belasting erkend als een tot "algemeen nut beogende instelling" (ANBI). Dat is aantrekkelijk omdat daardoor giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Het geeft de stichting ook verplichtingen, waaronder het voeren van een voor de fiscus inzichtelijke boekhouding en het publiceren van allerlei gegevens. Aan die publicatieplicht wordt op deze pagina met genoegen voldaan, ook vanuit het besef dat de anbi-status in zekere zin een bewijs is van betrouwbaarheid. 

Meer informatie over de geldende belastingregels rond giften is te vinden op de website van de Belastingdienst 

Voor de ANBI-status dienen diverse gegevens openbaar beschikbaar te zijn op de website:
Naam: Stichting Biodiversiteit en Educatie (BEE)
RSINummer: 8156.07.404
KvKnummer: 34158100
Contactgegevens: Contact
Bestuurssamenstelling: Bestuur
Beleidsplan: algemeen beleid
Meerjarenplan: Meerjarenplan 2018-2023
Beloningssysteem: De stichting heeft geen personeel. De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerk geen vergoeding noch vacatiegeld. De door de bestuursleden in functie gemaakte kosten worden wel vergoed.
Doelstelling: Missie
Privacybeleid: privacy
Verslag uitgeoefende activiteiten: 
Jaarverslag 2013
Financiële verantwoording: Jaarrekening 2018