ANBI

Sinds 2013 is de Stichting Biodiversiteit en Educatie door de belasting erkend als een tot "algemeen nut beogende instelling" (ANBI). Dat is aantrekkelijk omdat daardoor giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Het geeft de stichting ook verplichtingen, waaronder het voeren van een voor de fiscus inzichtelijke boekhouding en het publiceren van allerlei gegevens. Aan die publicatieplicht wordt op deze pagina met genoegen voldaan, ook vanuit het besef dat de anbi-status in zekere zin een bewijs is van betrouwbaarheid. 

Meer informatie over de geldende belastingregels rond giften is te vinden op de website van de Belastingdienst 

Naam 
Stichting Biodiversiteit en Educatie (BEE)

 

Stichtingsgegevens
Zoutmanstraat 68
2806 XD Gouda
biodiveduca@hotmail.com

RSINummer: 8156.07.404
KvKnummer: 34158100


Beleidsplan: algemeen beleid
Meerjarenplan: Meerjarenplan 2018-2023
Beloningssysteem: 

De door de bestuursleden in functie gemaakte kosten worden vergoed.
De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerk geen vergoeding.
De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld.

De stichting heeft geen personeel. Bij sommige stichtingsactiviteiten zijn vrijwilligers betrokken

Doelstelling: Missie
Privacybeleid: privacy
Financiële verantwoording: Jaarrekening 2023