Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter professor dr. S.A.L.M. Kooijman
Secretaris drs. P.A. van Ipenburg
Penningmeester drs. C.P.J. van Dijk
Assessor Ing. J.T. Smit