Doestelling

De mens heeft vooral de afgelopen vijftig jaar op grote schaal de natuur uitgebuit. De enorme bevolkingsaanwas en de toegenomen materiële welvaart resulteren in steeds verdergaande opwarming van de aarde en een enorme verschraling van de natuur. Onvoorstelbaar grote gebieden zijn al verloren gegaan, veel soorten zijn uitgestorven, veel andere worden bedreigd. Dagelijks neemt wereldwijd de biodiversiteit af. Uitsterven duurt eeuwig en het huidige grootschalig uitsterven van soorten is daarmee onze belangrijkste nalatenschap aan de toekomst. De Stichting Biodiversiteit & Educatie stelt zich tot doel de belangstelling voor biodiversiteit te stimuleren en zo de waardering en het respect voor het leven te bevorderen.

Naast gastlessen, lezingen, publicaties en andere activiteiten organiseren we jaarlijks een educatieve reis naar de regio met de allerhoogste biodiversiteit ter wereld, het Peruaanse deel van het Amazonewoud. Dat Peru behalve oerwoud ook Andesgebergte, woestijn en een zeer visrijke oceaan kent, maakt het tot een land met een extreem hoge biodiversiteit. We streven naar meer kennis en waardering hiervoor in Nederland en bieden concrete steun in Peru.

Activiteiten

Onze reizen, lezingen, publicaties en acties zijn samen met de actieve en financiële ondersteuning van allerlei educatieve projecten voor ons de belangrijkste middelen om onze doelstelling te verwezenlijken. 

 

Middelbare scholen

De Stichting Biodiversiteit & Educatie helpt scholen bij het organiseren van een unieke excursie naar Peru. 
Onder leiding van medewerkers van de stichting en docenten van de school maken leerlingen kennis met de biodiversiteit in Peru. We bezoeken woestijn,  oceaan, Andesgebergte, de Incastad Machu Picchu en het Amazonegebied. Ook bezoeken we projecten die de stichting HoPe in samenwerking met Andesindianen uitvoert. 

Voor maximaal rendement vergt deze reis zeker een jaar voorbereiding. Bij de meeste schoolvakken blijkt de leerstof uit het curriculum te kunnen worden gekoppeld aan deze reis. Allerlei onderwerpen kunnen in Peru worden uitgewerkt via praktische opdrachten en profielwerkstukken. Leerlingen raken bovendien heel concreet en persoonlijk betrokken bij de problemen in een derdewereldland. 

Deze reis biedt een school een uitgelezen mogelijkheid zich op allerlei terreinen positief te onderscheiden.


Universiteiten en hoger beroepsonderwijs  

De Stichting Biodiversiteit & Educatie kan bemiddelen voor studenten die in Peru stage willen lopen of onderzoek willen doen. Via onze contacten is dat met name mogelijk in het regenwoud van de nationale parken Bahuaja Sonene en Manu. Ook elders in Peru zijn via ons studenten aan de slag gegaan.

Geschiedenis

De stichting Biodiversiteit en Eductaie is opgericht op 11 juni 2001.

 

Immaterieel resultaat
Overal hebben we gevoetbald onder ons vredesmotto: cross the border, shake hands. 

 

Statutaire doelen stichting Biodiversiteit en Educatie
- het bevorderen van de instandhouding van de biodiversiteit
- het bevorderen onder volwassenen, studenten en leerlingen in met name het middelbaar onderwijs van de kennis over de biodiversiteit en de kennis over het belang van en de bedreigingen voor de biodiversiteit.

 

Reizen Peru 2001 – 2012
De stichting heeft 21 reizen naar Peru georganiseerd met in totaal 467 deelnemers, waaronder leerlingen, studenten en docenten van de volgende scholen en opleidingen