Geschiedenis

Immaterieel resultaat
Overal hebben we gevoetbald onder ons vredesmotto: cross the border, shake hands

 

Statutaire doelen stichting Biodiversiteit en Educatie
- het bevorderen van de instandhouding van de biodiversiteit
- het bevorderen onder volwassenen, studenten en leerlingen in met name het middelbaar onderwijs van de kennis over de biodiversiteit en de kennis over het belang van en de bedreigingen voor de biodiversiteit.

 

Reizen Peru 2001 – 2012
De stichting heeft 21 reizen naar Peru georganiseerd met in totaal 467 deelnemers, waaronder leerlingen, studenten en docenten van de volgende scholen en opleidingen:

Berger Scholengemeenschap, Bergen (N-H)
ROC van Amsterdam, afdeling vavo
Heerbeeck College, Best
OSG Willem Blaeu, Alkmaar
St.-Antoniuscollege, Gouda 
De Meander, Gouda
Herman Wesselink College, Amstelveen
Hofstad Lyceum, Den Haag
Eerste Christelijk Lyceum, Haarlem
Stedelijk Gymnasium, Haarlem
Alkwin Kollege, Uithoorn
Amsterdams Lyceum, Amsterdam
Fontys lerarenopleiding, Tilburg
Hogeschool Rotterdam, lerarenopleiding
Universiteit van Amsterdam, educatieve faculteit.

 

CO2-neutraal reizen
Alle door de stichting georganiseerde reizen zijn CO2-neutraal. We compenseren de door onze reizen veroorzaakte extra CO2-uitstoot via de organisaties Trees for All (www.treesforall.nl) en SePeru (www.seperu.org). 

 

Bereikte doelen algemeen
- Met bijna 500 reizigers heeft de stichting gezorgd voor meer dan 600.000 euro aan uitgaven in Peru, naast de retourtickets gekocht bij westerse luchtvaartmaatschappijen. Extra inkomsten zijn uitstekend voor de economie van een arm land, zeker als het gaat om duurzaam ecotoerisme.
- Het grote voordeel van het steunen van goede doelen, zeker bij structurele projecten, is dat die heel concreet en op menselijke schaal zijn. Met de middelen die onze reizigers bijeenbrachten hebben we heel wat projecten kunnen steunen. 
- In totaal is er door de stichting en rechtstreeks door onze reizigers ongeveer 250.000 euro besteed aan allerlei projecten op het gebied van biodiversiteit en onderwijs. Daarnaast hebben we grote hoeveelheden in Nederland ingezamelde kleding, schoolspullen en dergelijke meegenomen en gedistribueerd.

 

Financiële steun gericht op het behoud van de biodiversiteit
- donaties aan de indiaanse federatie Fenamad voor de juridische strijd om hun Reserva Amarakaeri te behoeden voor oliewinning
- donatie voor de bouw van een controlepost aan de Rio Madre de Dios ter bescherming van de daar plotseling uit het bos verschenen Mashco Piro’s
- donatie aan Picaflor Research Center voor aankoop van een stuk oerwoud met een schoolgebouw aan de Rio Madre de Dios, zodat een uur varen van Puerto Maldonado een op schoolkinderen gericht educatief centrum gestart kon worden
- donaties aan Picaflor Research Center voor ontwerp en implementatie van een beheersplan voor de natuurconcessie van tien vierkante kilometer oerwoud aan de Rio Tambopata
- donatie voor het slangencentrum bij de luchthaven van Puerto Maldonado
- aanschaf en lokale distributie van honderd exemplaren van ‘Amazon your business’ (in Spaans en Engels) 
- donatie voor de juridische strijd in Brazilië van de bioloog Marc van Roosmalen 
- donatie om de publicatie van een boek over reuzenotters mogelijk te maken
- donatie voor de aanschaf van cameravallen voor nachtelijke zoogdieren
- donatie voor een ‘tourist impact study’, over de invloed van ecotoerisme
- donatie voor de aanschaf van verrekijkers en vogelboeken voor een Peruaanse wetenschappelijke vogelexpeditie 
- sponsoring van een expeditie met een groep oudsten van de Ese’Ejas naar de Alto Tambopata waar zij als kind waren opgegroeid toen hun stam nog geen contact met de rest van de wereld had
- donatie aan het Yine-cultuurproject aan de Alto Madre de Dios
- donatie voor een educatief centrum bij Cocha Salvador, ter bescherming van de familie reuzenotters daar
- donatie voor het vlindercentrum bij de luchthaven van Puerto Maldonado
- donatie voor het ontwikkelen van educatief materiaal aan CREES, een educatief centrum aan de Alto Madre de Dios
- donatie aan de stichting Pongo ter bescherming van orang oetans op Borneo

 

Financiële steun gericht op (natuur)educatie
- jaarlijkse donaties aan HoPe (stichting Holanda-Peru), voor uiteenlopende projecten, zoals educatieve materialen voor kleuterscholen, de bouw van klaslokalen in Tiracancha en Patacancha, zoals voor science en computerlessen, en een internaatgebouw in Patacancha
- bekostiging van de jaarlijkse oerwoudexcursie door de examenleerlingen van Patacancha, hoog in de Andes, zodat deze Peruaanse jongeren in eigen land kunnen zien wat hun jaarlijkse Nederlandse bezoekers een week voor hun bezoek zagen
- jaarlijks een beurs om voor de beste examenleerling uit Patacancha verder studeren mogelijk te maken
- donatie voor de uitgave van een leesboek met regionale verhalen in het Quechua 
- donatie voor de bouw van een nieuwe school in Chincha na de aardbeving van 2008
- donatie voor de middelbare school in Ho, Ghana

 

Materiële steun
- ongeveer 2000 kilo meegenomen tweedehands kinderkleren voor stichting HoPe, Nederlandse gevangenen in Lima, Peruaanse jongeren in Puerto Maldonado en daklozen in Pisco en Chincha na de aardbeving
- ongeveer 300 kilo schoolmaterialen zoals potloden, papier, schriften voor HoPe
- 100 kilo kantoorspullen gedoneerd voor stichting HoPe
- telescoop met statief voor Patacancha 
- computers voor het computerlokaal van Patacancha
- dertig microscopen, bijbehorende labspullen en kant-en-klare preparaten voor het sciencelokaal van de middelbare landbouwschool van Patacancha
- twintig verrekijkers voor Peruaanse biologen